Όπου πολλές εγκαταστάσεις τροφοδοσίας βρίσκονται σε ξεχωριστούς ορόφους, υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία χωρίς χέρια, με ένα σύγχρονο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Εστιατορίου, πατώντας ένα κουμπί, μπορεί να πραγματοποιηθεί επικοινωνία χωρίς χέρια, οι κουζίνες είναι θορυβώδεις ζεστοί και πολυάσχολοι χώροι όπου η ανάγκη για πληροφορίες είναι σαφής και η ακρίβεια είναι σημαντική.

Το Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Εστιατορίου (Restaurant Intercom System) για εστιατόρια, ξενοδοχεία και καταστήματα γρήγορου φαγητού χρησιμοποιείται για γρήγορη και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ κουζίνας, τραπεζαρίας και γραφείου..

Το Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Εστιατορίου παρέχει αμφίδρομη ενδοεπικοινωνία μεταξύ άλλων:

  • Κουζίνα σε τραπεζαρία
  • Γραφείο σε τραπεζαρία
  • Πόρτα παράδοσης