Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας Πλοίων. Ολοκληρωμένη Λύση Marine Talk-Back Intercom για Πλοία.

Το σύστημα ενδοεπικοινωνίας για πλοία, είναι ένα απλό, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό επαγγελματικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας, σχεδιασμένο για μικρά και μεσαίου μεγέθους σκάφη και πλοία. Καθιστά δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικούς σταθμούς πάνω στο πλοίο.

Από ένα κεντρικό δίκτυο στη γέφυρα, οι αξιωματούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό στα μηχανοστάσια, γκαράζ, στην πλώρη, πρύμνη κτλ. πολύ εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι κλήσεις μπορούν να εκκινηθούν από τη γέφυρα ή και από απομακρυσμένες περιοχές στο πλοίο, ανάλογα με τον προγραμματισμό και ρυθμίσεις του συστήματος. Επίσης εφικτές, είναι οι ομαδικές κλήσεις, η κλήση όλων ή ακόμα και η ενσωμάτωση του συστήματος ενδοεπικοινωνίας με το σύστημα αγγελιών του πλοίου.

Για τις απομακρυσμένες περιοχές του πλοίου, όλοι οι σταθμοί, συσκευές σήματος, ηχεία, κτλ. παρέχονται κατ’ απαίτηση αδιάβροχα ή επίσης και αντιεκρηκτικά.

Η καθαρή και αξιόπιστη επικοινωνία είναι υψίστης σημασίας για την ασφαλή λειτουργία ενός σκάφους εν πλω. Σκοπός ενός συστήματος ενδοεπικοινωνίας για πλοία, είναι να παρέχει στους ναυτικούς εύκολη και αξιόπιστη επικοινωνία ανάμεσα σε όλα τα σημαντικά μέρη ενός πλοίου.

Για την εξυπηρέτηση σας, η ABAS σας προμηθεύει με τεχνολογικά εξελιγμένα συστήματα ενδοεπικοινωνίας πλοίων, ικανά να διευκολύνουν την καθημερινή σας επικοινωνία.

Γιατί να επιλέξετε την ABAS

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας πλέον των 40 ετών, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας και η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι η δέσμευση μας πως η ABAS παρέχει αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα, κατάλληλα για όλες τις προδιαγραφές μεγάλων και απαιτητικών έργων.

To πλήρως εξειδικευμένο τμήμα της ABAS θα αναλάβει και διεκπεραιώσει όλα τα στάδια του έργου σας, από τον σχεδιασμό, την προμήθεια προϊόντων, την εγκατάσταση και μετέπειτα υποστήριξη, με ιδανικές για εσάς λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και τον προϋπολογισμό σας.